PFE10

okladka-10b

Strony tytułowe i Spis treści

Dariusz Bralewski, Słowo wstępne

Anna Tyrpa, Maciej Rak, Założenia słownikowego opisu frazematyki gwarowej

Łukasz Grabowski, O frazeologii z perspektywy językoznawstwa korpusowego

Monika Sułkowska, Percepcja, rozumienie i przyswajanie związków frazeologicznych

Dorota Piekarczyk, Frazeologizmy w funkcji metatekstowej

Piotr Cieciura, Skrzydlate słowa w tekstach czeskiej reklamy

Stanisław Prędota, Nowe welleryzmy niderlandzkie

Renata Dźwigoł, O człowieku w aspekcie fizycznym na podstawie jednostek frazeologicznych z komponentem diabeł

Grzegorz Szpila, Frazeologia w twórczości Doroty Masłowskiej

Magdalena Puda-Blokesz, Frazeologia mitologiczna w Słowniku S.B. Lindego

Ewa Młynarczyk, Polska frazeologia rzemieślnicza – problematyka i założenia opisu

Jarosław Liberek, Profesor Stanisław Bąba jako człowiek i badacz języka (5 IX 1939 – 25 VIII 2014)

Hanna Makurat, Anna Pajdzińska, Profesor Jerzy Treder (14 kwietnia 1942 – 2 kwietnia 2015). Wspomnienie