Redakcja

KOLEGIUM REDAKCYJNE (Editorial Board)

REDAKTOR NACZELNY
Dariusz Bralewski

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO
Grzegorz Szpila, Włodzimierz Wysoczański

SEKRETARZ REDAKCJI
Piotr Müldner-Nieckowski

RADA REDAKCYJNA (International Advisory Board)
PRZEWODNICZĄCY:
Prof. Andrzej Maria Lewicki

CZŁONKOWIE:
Prof. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski); Prof. Gaston Gross (Uniwersytet Paris-XIII); Prof. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski); Prof. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); Prof. Walerij M. Mokijenko (Petersburski Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu); Prof. Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Prof. Ludmila Stĕpanova (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
Prof. Harry Walter (Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie)

KOLEGIUM RECENZENTÓW

Wojciech Chlebda (Opole); Monika Sułkowska (Katowice); Włodzimierz Wysoczański (Wrocław)

ADRES REDAKCJI

Oficyna Wydawnicza LEKSEM
Pruszków k/Łasku, ul. Dębowa 14
98-160 Sędziejowice; tel. 0-43 677-14-40
redakcja@leksem.pl