Wskazówki dla autorów

Zasady przygotowania tekstów


Kolegium Redakcyjne Problemów zwraca się z prośbą do autorów o przygotowywanie artykułów zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami (łącznie z przypisami, bibliografią i streszczeniem).

2. Na początku w lewym rogu proszę zamieścić imię i nazwisko, a w kolejnym wersie afiliację. 

3. Tytuł całości zapisany czcionką pogrubioną, oraz wyśrodkowany.

4. Tekst:

  • czcionka: Times New Roman, 12 punktów
  • podwójna interlinia
  • marginesy: 2,5 cm
  • nie należy używać tabulatorów i spacji do formatowania tekstu
  • z atrybutów formatowania tekstu należy używać jedynie kursywy i pogrubienia.

5. Omawiane w artykule wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne prosimy wyróżniać kursywą.

6. Krótkie cytaty należy umieszczać w cudzysłowie, cytaty dłuższe złożone czcionką 10 p.

7. Przypisy (czcionka 10) na dole strony, numeracja ciągła przypisów w obrębie całego tekstu. Prosimy o wprowadzanie przypisów według następującego wzoru:

  • S. Bąba, 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań, s. 35.
  • M. Cybulski, 2005, Obyczaje językowe w dobie staropolskiej, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra, s. 149–211.
  • E. T. Hall, 1987, Bezgłośny język, tłum. R. Zimand, A. Skarbińska, Warszawa. 
  • T. Skubalanka, 1979, O przewidywalności zmian językowych, „Język Polski”, LIX, s. 164–271.

8.  Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie w języku angielskim (nie więcej niż pół strony znormalizowanego tekstu) oraz słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.

9. Prosimy o dostarczanie na adres Redakcji prac w postaci wydruku komputerowego lub pliku PDF oraz jego wersji w formacie doc lub rtf.

10. Wszystkich autorów prosimy o podanie tytułu naukowego, nazwy i adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu do korespondencji, kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail.