O nas

PROBLEMY FRAZEOLOGII EUROPEJSKIEJ to czasopismo naukowe, którego celem jest upowszechnianie wyników badań z dziedziny szeroko rozumianej frazeologii. Jest ono kontynuacją Problemów frazeologii europejskiej t.1-9, ukazujących się w latach ubiegłych pod redakcją Andrzeja Marii Lewickiego.

Poczynając od roku 2015, Problemy… ukazują się jako rocznik.