Rocznik naukowy

Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN 

poświęcony szeroko rozumianej frazeologii.